KMO-PORTEFEUILLE

Vetworks is erkend dienstverlener voor de KMO-Portefeuille
Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleidingen

WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE?

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet betekent dit u dankzij de kmo-portefeuille steun kunt krijgen voor alle door Vetworks aangeboden technische opleidingen.
Bekijk ons volledig aanbod hier: geplande opleidingen

HOEVEEL SUBSIDIES KRIJGT U?

 • € 10.000 voor kleine ondernemingen
 • € 15.000 voor middelgrote ondernemingen

VOORWAARDEN VAN DE KMO-PORTEFEUILLE VOOR OPLEIDINGEN

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les tekent u de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • U doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • Lees hier meer over de kmo-portefeuille: vlaio.be

WHAT IS THE KMO-PORTEFEUILLE?

De kmo-portefeuille is a disposition which allows you as an entrepreneur to receive financial aid for purchasing services that improve the quality of your organisation. In this case, it means that because of this disposition, your organisation can receive aid for all Vetworks Poultry Technical Trainings.
View all our future trainings here : planned trainings

HOW MUCH SUBSIDISATION DO YOU RECEIVE?

 • Up to € 10.000 for SME’s
 • Up to € 15.000 voor mid-sized entreprises

CONDITIONS KMO-PORTEFEUILLE FOR TRAININGS

 • The training costs a minimum of 100 euros – excluding VAT, including travel expenses of the teacher and catering costs limited to 25 euros per person per day.
 • You have an agreement with a registered service provider.
 • With each training-day you sign the attendance list (in writing or electronic).
 • Your application for financial aid must be made from the time of registration up to 14 days before the training.
 • Read more about the KMO-Portefeuille here: vlaio.be

Vetworks is erkend dienstverlener voor de KMO-Portefeuille voor Opleidingen
Registratienummer DV.O 227496

Vetworks is a recognized training provider for the KMO-Portefeuille
Registration number DV.O 227496